توضیحاتی درباره میلگرد بستر

Wednesday، ۱۹ Mehr ۱۴۰۲

در نصب و تسلیح دیوارها، استفاده از میلگرد بستر الزامی و ضروری است. المان میلگرد بستر باید به‌طور صحیح و با رعایت الزامات مربوطه استفاده شود. در اجرای این میلگردها، باید موارد زیر در نظر گرفته شوند.

- انتخاب قطر میلگرد بستر

قطر میلگرد بستر باید با توجه به ضخامت دیوار انتخاب شود. تعداد رج‌هایی که این المان باید از داخل آن‌ها عبور کند، بستگی به قطر میلگرد و ضخامت دیوار دارد.

- فاصله قائم میلگرد بسترها از یکدیگر

فاصله قائم میان دو رج دیوار که از داخل آن‌ها میلگرد بستر رد می‌شود باید مطابق با آیین‌نامه‌ها تعیین شود. این فاصله معمولاً بین 40 سانتی‌متر تا حداکثر 1 متر است و نباید از این مقدار تجاوز کند.

- تطابق با نیروهای خارجی

در طبقات بالاتر، دیوارهای غیرسازه‌ای بیشتر در معرض نیروهای خارجی قرار دارند. بنابراین، فاصله رج‌های میلگرد بستر در دیوارهای این طبقات باید کمتر از طبقات پایین‌تر باشد. این تطابق نیازمند محاسبات جداگانه است، که شامل مقادیری نظیر ضریب زلزله، فشار خارج از صفحه و بار مرده ساختمان می‌شود.

در نهایت، توجه به این نکات و محاسبات دقیق برای هر پروژه به‌صورت جداگانه ضروری است تا تسلیح دیوارها به‌صورت ایمن و مطابق با استانداردها انجام شود.