والپست چیست؟

Sunday، ۲۱ Aabaan ۱۴۰۲

والپست یک عنصر حیاتی در سازه‌های ساختمانی است که برای اتصال میانقاب‌ها به تیغه‌ها و اسکلت ساختمان مورداستفاده قرار می‌گیرد. این عنصر مسئول انتقال نیروهای جانبی از جمله نیروهای باد و زلزله به سازه اصلی می‌باشد. میانقاب‌ها به عنوان دیوارهایی تعریف می‌شوند که به سازه اصلی متصل می‌شوند و توانایی مقاومت در برابر نیروهای جانبی را دارند، و ممکن است به دو دسته میانقاب سازه‌ای و غیرسازه‌ای تقسیم شوند. تیغه‌ها نیز دیوارهایی هستند که از قاب‌های سازه‌ای بیرون می‌آیند و نام‌گذاری آن‌ها با ضخامت دیوارها مرتبط نیست.

الزامات قانونی والپست در آیین‌نامه 2800 والپست تعیین شده‌اند که شامل مقرراتی در مورد نحوه اتصال دیوارها به سازه اصلی، حداکثر ارتفاع و طول مجاز دیوارها و اجرای لبه‌ها می‌شوند. والپست نقش بسیار مهمی در استحکام و ایمنی سازه‌ها در برابر نیروهای جانبی نظیر باد و زلزله ایفا می‌کند. درصورتی‌که اجرای صحیح والپست انجام نشود، ممکن است در مواجهه با شرایط زلزله یا باد شدید، خسارات جانی و مالی وارد شود. بنابراین، نظارت دقیق و کنترل بر اجرای صحیح والپست از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است و مسئولیت این امر بر عهده مهندس ناظر سازه و مهندس ناظر معمار است.

هدف اصلی از اجرای وال پست، انتقال نیروهای جانبی وارد بر میانقاب‌ها به سازه اصلی است. این عملکرد در ساختمان‌های مقاوم در برابر زلزله و باد از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است. نقشه‌ها و مستندات ساختمانی باید اجرای صحیح والپست را به‌دقت نشان دهند و مسئولیت بر روی مهندس ناظر سازه و مهندس ناظر معمار است که از اجرای صحیح این عنصر مهم نظارت کنند.

در فرآیند اجرای وال پست، میانقاب‌های سازه‌ای و غیرسازه‌ای باید به‌صورت صحیح به تیغه‌ها متصل شوند. درصورتی‌که سختی دیوار در محاسبات وارد نشده باشد، والپست با فاصله 5 سانتیمتر از ستون اجرا می‌شود. در زمان دیوارچینی، میلگردهای عصایی خم‌شده در ارتفاع دیوار و با فاصله 70 سانتیمتر از هم به داخل نبشی جوش می‌شوند و این فاصله 5 سانتیمتری با ستون توسط پلاستوفوم پر می‌شود.

در کل، اجرای صحیح والپست و نظارت دقیق بر آن از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است تا سازه‌ها در مواجهه با نیروهای جانبی به‌درستی عمل کرده و ایمنی افراد را تضمین کند.