کالای فیزیکی

بست رادیکالی دوطرفه جهت هشتگیر دیوارهای پیرامونی و داخلی با پوشش گالوانیزه

بست رادیکالی دوطرفه جهت هشتگیر دیوارهای پیرامونی و داخلی با پوشش گالوانیزه
بست رادیکالی دوطرفه جهت هشتگیر دیوارهای پیرامونی و داخلی با پوشش گالوانیزه
بست رادیکالی دوطرفه جهت هشتگیر دیوارهای پیرامونی و داخلی با پوشش گالوانیزه

بست رادیکالی دوطرفه جهت هشتگیر دیوارهای پیرامونی و داخلی با پوشش گالوانیزه

۱۴٫۰۰۰تومان
اضافه به سبد خرید

بست رادیکالی دوطرفه جهت هشتگیر دیوارهای پیرامونی و داخلی دیوار ورق 2 میلی‌متر با پوشش گالوانیزه 100 میکرون