کالای فیزیکی

وادار انتهایی U (نعل درگاه U) با ضدزنگ اپوکسی

وادار انتهایی U (نعل درگاه U) با ضدزنگ اپوکسی
وادار انتهایی U (نعل درگاه U) با ضدزنگ اپوکسی
وادار انتهایی U (نعل درگاه U) با ضدزنگ اپوکسی

وادار انتهایی U (نعل درگاه U) با ضدزنگ اپوکسی

۵۶۸٫۰۰۰تومان
2 میلی‌متر
بلوک 10 سانتی‌متری
اضافه به سبد خرید

وادار انتهایی U (نعل درگاه U) دیوار 10 و 15 و 20 سانتی‌متر ورق 2 و 1.25 میلی‌متر رنگ ضدزنگ اپوکسی

(طول 3 متر، بال 5 سانتی‌متر)