کالای فیزیکی

وال‌پست کناری U (براکت سقفی U) با ضدزنگ اپوکسی

وال‌پست کناری U (براکت سقفی U) با ضدزنگ اپوکسی
وال‌پست کناری U (براکت سقفی U) با ضدزنگ اپوکسی
وال‌پست کناری U (براکت سقفی U) با ضدزنگ اپوکسی

وال‌پست کناری U (براکت سقفی U) با ضدزنگ اپوکسی

۹۶٫۰۰۰تومان
2 میلی‌متر
40 سانتی‌متر
بلوک 10 سانتی‌متری
اضافه به سبد خرید

وال‌پست کناری U (براکت سقفی U) دیوار 10 و 15 و 20 سانتی‌متر ورق 2 و 1.25 میلی‌متر رنگ ضدزنگ اپوکسی

(طول 50 و 40 سانتی‌متر، بال 7.5 سانتی‌متر)