کالای فیزیکی

گیره مهار دیوار ورق 2 میلی‌متر برای تمامی ضخامت دیوارها با پوشش گالوانیزه

گیره مهار دیوار ورق 2 میلی‌متر برای تمامی ضخامت دیوارها با پوشش گالوانیزه
گیره مهار دیوار ورق 2 میلی‌متر برای تمامی ضخامت دیوارها با پوشش گالوانیزه
گیره مهار دیوار ورق 2 میلی‌متر برای تمامی ضخامت دیوارها با پوشش گالوانیزه

گیره مهار دیوار ورق 2 میلی‌متر برای تمامی ضخامت دیوارها با پوشش گالوانیزه

۵٫۴۰۰تومان
اضافه به سبد خرید

گیره مهار دیوار ورق 2 میلی‌متر برای تمامی ضخامت دیوارها با پوشش گالوانیزه